Blog

Højtstående danske jurister til Mellemamerika?

i Mar 31st No Comments by
Third Guest Blog written by Elisabeth Scharling. This blog is in Danish.
I blog 3 berører vi menneskerettigheder og de overgreb projekter som IBIS og Folkekirkens Nødhjælp modarbejder.

Den 18. marts 2015 inviterede ovennævnte til møde med menneskerettighedsaktivister fra Guatemala og Honduras. Formålet med oplægget var at oplyse (os) om hvilke kampe der kæmpes på denne front.

I de næste 3 blogs vil vi  redegøre for hver af gæsternes fremlæggelser.

Den første gæst var Guillermo Lopez (Honduras) tidligere dommer (afskediget efter kuppet i Honduras i 2009) og nu rådgiver i Sammenslutningen af Dommere for Demokrati

I Honduras lider befolkningen under ekstrem frygt for en stigende voldskvote. Vi taler om en udvikling der i dag regner 80 mord pr. 100.000 indbygger. Til de udsatte grupper kan medregnes anklagere.
Der er skabt en militarisering af samfundet, hvilket betyder at militæret kan findes alle steder: På hospitalerne, gadeområder og administrative bygninger.
Men hvorfor er der sket denne militarisering? Ifølge Lopez har staten mistet kontrollen over staten og forsøger sig derfor med en militær løsning. De militære baser får en juridisk funktion: Man finder både retssale og fængsler i disse faciliteter. Men volden er stigende, og løser ikke Honduras problem.
Lopez foreslår en anden vej. Istedet kunne man styrke det civile politi. Militæret, mener han, bør sættes ind imod udlandet, ikke vendes imod befolkningen.

En anden problematik er retssikkerheden. Der er en overordnet mangel på rettergang og straffefrihed hvilket rammer minoriteterne. Yderligere kriminaliseres menneskerettighedsforkæmperne og udstilles som modstandere af landets interesser og den siddende regering.

Der er dog også lys i mørket: “Vi er stærkere end nogensinde”. Ved den kommende høringsproces I Geneve, vil medlemsstater som Honduras skulle stå til ansvar overfor FN over de overtrædelser der har været begået. Og Lopez har en lang liste.

Værdien af samarbejdet med organisationer i udlandet skal ikke overses:

”Todos estos organisationes son los quien nos haga possible hacer este trabajo”

“Alle disse organisationer er årsagen til at vi kan udføre dette arbejde”

Comments

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

* Copy This Password *

* Type Or Paste Password Here *